Een mooie slogan over ethiek

Ethiek & Integriteit

Welkom op de website Piet Ronnes, theoloog / ethicus

Deze website bevat informatie over ethiek en spiritualiteit. 
De info is niet volledig. De bedoeling is in ieder geval een prikkel te zijn tot reflectie. Deze kan een weldaad zijn van zingeving en van behoud van 'spirit'. Op sommige plaatsen wordt in de tekst verwezen naar artikelen en boeken die de genoemde thema's uitvoeriger behandelen.  
Ook de onderwerpen palliatief-spirituele zorg en spiritualiteit worden besproken.

Links ziet u de afbeelding van een Turks zwaard.

Voor mij is het een symbool, inspirerend tot 

energie die nodig is om elke dag zinvol te besteden. Sinds 1968 draag ik deze 'strijdbijl'. 

Tekstblok voor meer informatie